Muzej prilagođen deci – učenje i zabava na jednom mestu

    Poslednjih godina muzejski svet je počeo da shvata značaj publike, da posetioci nisu pasivna, masa ljudi već da se mogu posmatrati kao individue s vlastitim potrebama, očekivanjima i stilovima učenja. Pojedini muzeji su razvili čitavu paletu edukativnih programa namenjenu različitim ciljnim grupama negujući tako kontinuiranu edukaciju u sklopu svojih zbirki ili gostujućih izložbi. Svakako, najveći akcenat stavlja se na rad sa decom i omladinom. Decu savremenog doba, usled brzog tehnološkog razvoja, interneta i vizuelnih medija, mnogo je teže animirati i usmeravati njihovu pažnju. Njihovi istraživački apetiti stalno rastu, a informacije i sadržaji im se moraju nuditi na inventivan i dinamičan način. Zadatak muzeja je da odgovori na njihove zahteve i zadovolji potrebe, uvažavajući individualne karakteristike i motive dolaska u muzej. Izlaganje ima za cilj da ukaže na značaj edukativnih potencijala muzeja, da muzej predstavi kao mesto za učenje i interakciju, a nasleđe kao moćan, inspirativan alat za edukaciju. U izlaganju će biti reči o edukativnim programima muzeja namenjenih dečijoj populaciji. Specifični ciljevi izlaganja prikazaće: istoriju razvoja muzejske edukacije, metodologiju rada sa decom u muzejima, načine učenja u muzejskom okruženju, najučestlije modele edukacije, kao i rezultete učenja u muzeju. Teorijski okvir biće propraćen primerima iz Narodnog muzeja Kikinda.

    Ovo predavanje je u okviru projekta "Edukativne aktivnosti za djecu s invaliditetom u muzejima" koji financijski podržava Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini.

    Registracija je završena. Hvala svima koji su se prijavili.

    © Balkan Museum Network