Različitost u muzeju, prilika koja se (ne)propušta

    Predavanje će pokazati dio edukativnih aktivnosti koje se u Tiflološkom muzeju održavaju još od njegova osnutka, od 1953. Pokazat će se programi koji mogu ponuditi odgovore na pitanja koja se pred muzejsko osoblje postavljaju, a to su: koje su muzejske aktivnosti i programi koje možemo kreirati i ponuditi posjetiteljima te možemo li mi, zaposlenici muzeja, svojom aktivnošću, znanjem, vještinama doprinijeti boljoj uključenosti različitih skupina u muzejske programe?
    Ciljevi predavanja su: moguća slična primjena u budućoj praksi i potencijalna promjena ustaljene paradigme o mogućnostima osoba s invaliditetom kao i ostalih ranjivih skupina.

    +++++++++++++

    Registracija je završena. Hvala vam na prijavama.

    © Balkan Museum Network